Morning DevOps Espresso:

 

Jak poradzić sobie z wyzwaniami transformacji SDLC i DevOps w heterogenicznych środowiskach?

 

13 stycznia 2022

Firmy, które wdrażają lub planują zaimplementować do swojej kultury DevOps stają przed rozmaitymi wyzwaniami. Jednym z nich jest dostosowanie dotychczas wykorzystywanych, rozwijanych przez wiele lat, krytycznych biznesowo aplikacji do działania w nowym modelu pracy. Ta transformacja jest naturalnym i niezbędnym elementem transformacji cyfrowej.

Kolejnym technologicznym wyzwaniem jest integracja heterogenicznego środowiska, które ze względu na mnogość wykorzystywanych technologii, platform deweloperskich, architektur aplikacyjnych, czy modeli wdrożeniowych wymaga bardzo uważnego podejścia, przeanalizowania i opracowania całego procesu.

Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak to zrobić – przedstawimy konkretne przykłady przejścia przez tę transformację adresując zarówno wyzwania z perspektywy zarządczej, jak i czysto operacyjnej. Pierwsza część to dyskusja panelowa oraz prezentacja, zaś druga - praktyczne warsztaty.

Dla kogo jest spotkanie?

Na spotkanie zapraszamy w szczególności:

 • dyrektorów i managerów IT,
 • managerów automatyzacji procesów, architektów,

a także:

 • inżynierów DevOps,
 • programistów,
 • administratorów,
 • Sysopsów

Prelegenci: 

Dyrektor Zarządzający, Pion Nowych Technologii i Wsparcia IT
BNP Paribas Bank Polska
Site Reliability Engineer
Spica Solutions
Senior Sales Engineer
Spica Solutions
Sales Director
CloudBees
IT Lead
ING Hubs
CEO
Spica Solutions

Agenda:

9.30 – 9.35

Powitanie i otwarcie spotkania
Sekretarz Rady Programowej, Dyrektor ds. rozwoju
Evention

9.35 – 10.00

Panel dyskusyjny „Wyzwania związane z transformacją procesu SDLC i DevOps w heterogenicznych środowiskach”

Skalowalność, stabilność i bezpieczeństwo rozwiązań SDLC i DevOps to prawdziwe pole minowe w środowiskach enterprise. Jak zatem podołać tym wyzwaniom? Jak pogodzić budowę i wdrażanie nowych aplikacji na bazie architektury aplikacyjnej wykorzystywanej od wielu lat? W jaki sposób przełamać impas związany z obecnością rozwiązań legacy i zrobić skok jakościowy i kulturowy w obszarze tworzenia nowych aplikacji? O tym będziemy rozmawiali podczas dyskusji.

Dyrektor Zarządzający, Pion Nowych Technologii i Wsparcia IT
BNP Paribas Bank Polska
Sales Director
CloudBees
IT Lead
ING Hubs
CEO
Spica Solutions

10.00 – 10.30

Od małego do wielkiego - wymagania Enterprise w procesach DevOps

W trakcie prezentacji opowiem o tym, jak CloudBees pomaga firmom klasy Enterprise realizować wymagania co do platformy DevOps, które dotyczą nielimitowanego skalowania procesu, integracji z istniejącymi narzędziami DevOps (tzw. best of breed), podejścia "everything as a code", wysokiej granularności zarządzania prawami dostępu, ewidencjonowania i audytowalności wszystkich czynności dziejących się w procesie, wsparcia dla wielu technologii zarówno nowoczesnych jak i tradycyjnych, widzialności wszystkich procesów w jednym miejscu end-to-end oraz zbierania danych odnośnie realizowanych procesów, raportowania tych danych i wizualizacji w postaci dostosowanych do potrzeb odbiorców daschboardów.

Sales Director
CloudBees

10.30 – 10.50

Przerwa

10.50 – 12.50

Warsztat praktyczny: Automatyzacja procesu CI/CD przy użyciu oprogramowania CloudBees

Opis: Uczestnik warsztatów pozna możliwości platformy CloudBees pod kątem budowania paczek, a także testowania oraz wdrażania aplikacji. Dowie się także o możliwościach integracji z kanałami powiadomień oraz tworzenia quality gateways, sprawdzających działanie aplikacji lub środowiska.

Grupa docelowa: dyrektorzy i managerowie IT, managerowie automatyzacji procesów, architekci, inżynierowie DevOps, programiści, administratorzy, Sysopsi

Ramowa agenda:

 1. Kim jesteśmy?
 2. Omówienie wybranych narzędzi z portfolia Cloudbees
 3. Cloudbees CI:
  1. Możliwości automatyzacji dostarczania oprogramowania,
  2. Integracje z narzędziami do wersjonowania kodu aplikacji (Bitbucket, Gitlab).
 4. Cloudbees CD:
  1. Automatyzacja i optymalizacja procesów wytwórczych,
  2. Integracja z procesami testowymi oraz dynamiczna konfiguracja narzędzi monitoringowych,
  3. Możliwości rozbudowy narzędzia o dedykowane pluginy,
  4. Integracje z narzędziami typu Jira, MS Teams, itp.
 5. Techniczny warsztat z CloudBees CI i CD
  1. Wdrożenie aplikacji CRM na trzy środowiska (DEV, TEST, PROD),
  2. Integracja z narzędziem do monitoringu aplikacji Dynatrace,
  3. Poprowadzenie testów funkcjonalnych i wydajnościowych,
  4. Integracja z narzędziami Jira oraz MS Teams,
  5. Możliwości reagowania na błędy podczas wdrożenia i rollback aplikacji.

Prowadzenie:

Site Reliability Engineer
Spica Solutions
Senior Sales Engineer
Spica Solutions
Poznaj wnioski dotyczące kultury DevOps jako narzędzia transformacji wypracowane podczas DevOps Enterprise Forum 2021!

Rejestracja na Webinar została zakończona.

*na spotkanie obowiązuje kwalifikacja

Organizator:
Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi. Trzonem działalności spółki są spotkania realizowane w formule ‚custom event’, w których kluczową rolę odgrywa zaangażowanie uczestników w całym procesie przygotowania wydarzenia. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów.
Partner Generalny:
CloudBees jest wiodącym na świecie dostawcą platformy DevOps do zarządzania procesem dostarczania oprogramowania. CloudBees umożliwia programistom skupienie się na tym co ma znaczenie i co robią najlepiej: tworzeniu oprogramowania, jednocześnie dając kadrze zarządzającej poczucie bezpieczeństwa, dzięki narzędziom do zarządzania ryzykiem i badania zgodności z regulacjami wytwarzanego oprogramowania.

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.