Daniel Spica
CEO, Spica Solutions

Entuzjasta podejścia DevOps, rozwiązań prowadzących do automatyzacji wdrożeń, continuous delivery/deployment. Bazując na 20 letnim doświadczeniu w IT, stworzył firmę realizującą strategię Advisory & Technology Challenger, która w swoim założeniu ma kojarzyć się z mixem niebanalnych rozwiązań, dużej wiedzy i profesjonalizmu. Wierzy we własną i osobistą odpowiedzialność przed Klientem. Poszukuje rozwiązań spełniających ostre kryteria selekcji, uzyskując pewność, że każdy element jest szybko wdrażalny, racjonalny kosztowo i przynosi jasny i szybki zwrot z inwestycji. W swojej pracy skupia się głównie na świadczeniu usług i dostarczaniu wiedzy w zakresie poprawy efektywności IT oraz styku biznesu i IT. Zanim rozpoczął działalność we własnej spółce, pełnił różne role w dziale konsultingu firmy Infovide-Matrix SA, koronując je funkcją szefa zespołu konsultantów. Wcześniej swoje kompetencje zdobywał w Oracle’u i polskim przedstawicielstwie firmy Borland.