Morning DevOps Espresso:

 

Wyzwania wdrożeń narzędzi CI/CD

 

20 kwietnia 2022 - online

Czym jest DevOps? Ile osób, tyle definicji. Co więcej – wciąż nie zostały skodyfikowane jednoznacznie cechy, które składają się na to pojęcie. Daje to z jednej strony wolność, z drugiej brak poczucie jasności, gdzie DevOps się zaczyna, a gdzie kończy. Czy to źle? Niekoniecznie. Dzięki temu mamy pełne spektrum podejść do tematyki DevOps, bogactwo wdrożeń, narzędzi, technologii. Bez wątpienia natomiast jest to coraz popularniejszy kierunek transformacji cyfrowej organizacji.

Podczas kolejnego spotkania w ramach cyklu Morning DevOps Espresso podejmiemy dyskusją na temat tych podejść do tematyki DevOps. O kulturze, ale i o technicznych aspektach DevOps. Bo clou sprawy tkwi w szczegółach, które tworzą charakter organizacji i jej podejścia do DevOps.

Bez wątpienia, technologia jest fundamentem sukcesu wdrożenia DevOps w przedsiębiorstwach. Dlatego też na spotkaniu nie zabraknie tego elementu – wdrożeniom CI/CD poświęcone zostaną warsztaty, które będą częścią spotkania.

Dla kogo jest spotkanie?

Na spotkanie zapraszamy w szczególności:

  • dyrektorów,
  • managerów IT,
  • managerów automatyzacji procesów,
  • architektów.

Prelegenci: 

CIO
Santander Bank Polska
Senior Solution Architect
CloudBees
Lead Link kręgu Problem - Solution Fit
Boldare
IT Tribe Leader - IT Domain for Corporate Customer and Financial Markets
BNP Paribas Bank Polska
CEO
Spica Solutions
Senior Sales Engineer
Spica Solutions
Site Reliability Engineer
Spica Solutions

Agenda:

9.30 – 9.35

Powitanie i otwarcie spotkania
Sekretarz Rady Programowej, Dyrektor ds. rozwoju
Evention

9.35 – 10.05

Panel dyskusyjny „DevOps – nowy święty Graal IT czy raczej Światowid o wielu twarzach?”

DevOps jest zjawiskiem o wielu wymiarach, które nie budzi już kontrowersji w organizacjach IT, ale nadal pozostaje czymś, co nie doczekało się jasnej definicji oraz opisu składających się nań cech. Z tego powodu co organizacja, to inny DevOps. Dobrze to widać zarówno w opisie projektów DevOps, w nowych strukturach IT oraz w profilach rekrutacyjnych, które są bardzo różne w zależności od organizacji. Podczas panelu uczestnicy przedyskutują jakie podejście dominuje w ich firmach, co uznają za wartościowe, a co według ich doświadczenia można pominąć we wdrażaniu tej metodyki.

  • Czym jest i dlaczego dla każdego znaczy co innego?
  • Kogo włączyć w działania DevOps?
  • Czy specjalista od DevOps to mądrzejszy SysAdmin?
  • Techniczne i kulturowe aspekty DevOps.
  • Jaką realną wartość daje DevOps i czym ją mierzymy?
  • Kiedy organizacja jest już organizacją DevOps?
CIO
Santander Bank Polska
Senior Solution Architect
CloudBees
CEO
Spica Solutions
Lead Link kręgu Problem - Solution Fit
Boldare
IT Tribe Leader - IT Domain for Corporate Customer and Financial Markets
BNP Paribas Bank Polska

10.05 – 10.20

Skuteczne wdrożenie narzędzi CI/CD – technologiczny aspekt DevOps.

Prezentacja będzie poświęcona skutecznemu, korporacyjnemu wdrożeniu narzędzi CI/CD. Poruszone zostaną typowe problemy napotykane w tego rodzaju projektach, wybory przed jakimi staje kierownictwo IT i ich długofalowe skutki. Przedyskutowane będą modele oddolnych i odgórnych implementacji DevOps.

CEO
Spica Solutions

10.20 – 10.25

Przerwa

10.25 – 11.10

Wdrożenie CI/CD skali Enterprise na przykładzie narzędzi CloudBees

Korzyści: Uczestnicy warsztatu będą mogli zobaczyć, jak wygląda budowanie zintegrowanego pipeline’u CI/CD, uwzględniającego różne elementy związane z budową środowisk i uruchamianiem aplikacji, takie jak np. wdrożenie diagnostyki połączone z automatyzacją testów. Ponadto omówione zostaną aspekty monitoringu i optymalizacji samego procesu CI/CD czy też raportowania w świetle wymagań Compliance.

Omówienie narzędzi z portfolia Cloudbees
• Cloudbees CI – czemu służy, porównanie wersji Enterprise z darmowymi narzędziami (Jenkins, TeamCity)
• Cloudbees CD i Analytics - omówienie głównych funkcjonalności

Warsztat „Speed Run” (wdrożenie częściowo przygotowanych trzech pipeline’ów)
• Wprowadzenie do warsztatu.
• Prezentacja możliwości sterowania przebiegiem release’u przy wykorzystaniu parametrów startowych.
• Prezentacja pipeline w CD wdrażającego aplikację opartą o mikrousługi na 3 odrębne środowiska.
• Omówienie koncepcji modelu Master i Slave Pipeline. Porównanie do koncepcji bazującej na Release’ach. Kiedy wybrać odpowiedni model?
• Kwestia konieczności integracji CI/CD z narzędziami do zarządzania zmianą oraz kanałami komunikacyjnymi. Dlaczego jest istotna? Kto będzie odbiorcą informacji? Jak przygotować taką konfigurację? – najlepsze praktyki. Zaprezentowanie przykładowej integracji z JIRA i MS Teams na przykładzie prezentowanego pipeline.
• Zarządzanie uprawnieniami.
• Prezentacja modułu deployera – możliwości tworzenia modeli środowisk i aplikacji.
• Prezentacja i omówienie modułu Analytics pozwalającego na analizę metryk dotyczących przebiegu pipeline’ów zarówno po stronie CI, jak i CD.

Q&A

Prowadzenie:

Site Reliability Engineer
Spica Solutions
Senior Sales Engineer
Spica Solutions
Poznaj wnioski dotyczące kultury DevOps jako narzędzia transformacji wypracowane podczas DevOps Enterprise Forum 2021!

Formularz rejestracyjny pozostanie otwarty do 19.04.2022 do godziny 12:00

Rejestracja zakończona

w przypadku pytań sprosimy o kontakt z Weronika Warpas
weronika.warpas[at]evention.pl

*na spotkanie obowiązuje kwalifikacja

Organizator:
Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi. Trzonem działalności spółki są spotkania realizowane w formule ‚custom event’, w których kluczową rolę odgrywa zaangażowanie uczestników w całym procesie przygotowania wydarzenia. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów.
Partnerzy Generalni:
CloudBees jest wiodącym na świecie dostawcą platformy DevOps do zarządzania procesem dostarczania oprogramowania. CloudBees umożliwia programistom skupienie się na tym co ma znaczenie i co robią najlepiej: tworzeniu oprogramowania, jednocześnie dając kadrze zarządzającej poczucie bezpieczeństwa, dzięki narzędziom do zarządzania ryzykiem i badania zgodności z regulacjami wytwarzanego oprogramowania.
Spica Solutions, Advisory & Technology Challenger, oferuje niestandardowe i przełomowe rozwiązania automatyzujące i usprawniające procesy IT. Wspiera Klientów w szybszym i bezpiecznym rozwoju. Dostarcza rzeczywistą wartość, działając niekonwencjonalnie, zwinnie i skutecznie. W ofercie firmy znajdują się usługi, produkty własne oraz rozwiązania oparte o technologie wyselekcjonowanych partnerów. Firma operuje w zakresie monitoringu i diagnostyki systemów i aplikacji, automatyzacji wdrożeń (CI/CD), zarządzania danymi, zarządzania jakością i cyberbezpieczeństwa. Klientami firmy Spica Solutions są czołowi gracze na polski rynku finansowym, energetycznym i retail. Na pokładzie firmy pracują wysoko wykwalifikowani eksperci z doświadczeniem w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych i usługowych, doceniani przez Klientów i nagradzani na międzynarodowych galach.