Tadeusz Kifner

Chief Technology Architect, Project Manager, Interdyscyplinarne Pomorskie Centrum Medycyny Cyfrowej - Gdański Uniwersytet Medyczny

Posiada ponad 25 lat praktycznego doświadczenia w branży finansowej na stanowiskach związanych z: rozwojem oprogramowania, audytem IT, ładem organizacyjnym IT oraz architekturą korporacyjną i architekturą rozwiązań IT. Kontrolował procesy ładu organizacyjnego IT w dużej międzynarodowej korporacji. Obecnie skupia się na rozwiązaniach IT dla medycyny cyfrowej opartej o duże zbiory danych i modele sztucznej inteligencji.

Odpowiadał za obszar architektury rozwiązań informatycznych i danych w ramach procesów rozwoju informatycznego. Uczestniczył w projektach związanych z rozwojem oprogramowania i wdrożeniem nowych usług oraz weryfikował stan wdrożenia usług informatycznych, tworzył wizje, strategie i koncepcje techniczne oraz studia wykonalności. Posiada 20 lat doświadczenia jako niezależny doradca w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania organizacjami IT. Doświadczony w budowaniu relacji pomiędzy biznesem a IT. Niezależny konsultant i doradca m.in. dla przemysłu ciężkiego, administracji i finansów. Mentor startupów w programach akceleracji.