Łukasz Ciećwierz

Head of Cloud, Allianz Polska

Łukasz Ciećwierz pełni funkcję Head of Cloud w organizacji Aviva/Allianz Polska od 2021 r. , gdzie wspiera proces transformacji cyfrowej opartej na adopcji chmury publicznej przy współpracy z zarządem oraz dyrektorami. Odpowiada za realizację strategii chmurowej począwszy od etapu planowania po finalizację kluczowych projektów IT.

Od ponad 7 lat na stanowiskach kierowniczych zarządza rozproszonymi zespołami IT oraz działami rozwoju i utrzymania infrastruktury chmurowej.

Ekspert IT posiadający ponad 12-letnie doświadczenie we wdrażaniu technologii AWS, Google Cloud i Microsoft dla największych przedsiębiorstw z sektora bankowego, telekomunikacyjnego i ubezpieczeniowego na całym świecie. W latach 2015 – 2021 związany z firmami konsultingowymi i integratorami IT. Manager i lider zespołu Accenture odpowiedzialnego m.in. za budowę pierwszej landing zone Microsoft Azure w polskiej instytucji finansowej.

Mentor oraz trener IT wielu krajowych inicjatyw mających na celu digitalizację osób wykluczonych.

Absolwent wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Certyfikowany specjalista z zakresu zarządzania projektami (SAFe), operacji IT (Leadership DevOps), a także tworzenia architektury chmurowej (Microsoft Azure i GCP).

Orędownik kultury Agile i DevSecOps.