Jan Wysocki

Dyrektor Architecture Foundations, Volvo Group

Dyrektor departamentu Architecture Foundations w Volvo zajmującego się rozwojem reużywalnych komponentów, frameworków i narzędzi developerskich oraz ewolucją technicznej architektury. Przez ostatnie dwa lata odpowiedzialny za transformację DevSecOps w Grupie Volvo.

Pasjonat technologii oraz tłumaczenia jej wartości w kręgach nietechnicznych.

Autor książki „Bits of IT”, która stara się upowszechnić podstawową wiedzę o zagadnieniach i technologiach informatycznych wśród ludzi bez doświadczenia technicznego. Przez wiele lat architekt, developer i ewangelista DevSecOps.

Po godzinach ratownik górski i miłośnik starej motoryzacji.