Arkadiusz Malinowski

Lead Cloud Engineer, Ørsted

Od prawie 30 lat zajmuje się architekturą, budową i utrzymaniem systemów krytycznych dla organizacji, wdrażaniem nowych/innowacyjnych produktów, automatyzacją usprawniającą pracę zarówno IT jak i biznesu. W dotychczasowej karierze zajmował się głównie wsparciem sektora energetycznego i finansowego, najwięcej czasu współpracując z Citi - w obszarach zarzadzania aplikacjami, infrastruktury a także bezpieczeństwa systemów. Ważniejsze projekty:

  • zaprojektowanie, zbudowanie i utrzymywanie dedykowanych systemów w Azure Cloud przy użyciu narzędzi IaC i procesów CI/CD z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa,
  • budowanie i utrzymanie systemów messageingowych opartych o Event Hub, Apache Kafka, IBM MQ i Tibco EMS/BW,
  • automatyzacja i zarządzenie sekretami w publicznej chmurze oraz różnych implementacjach Kubernetesa,
  • rozwój i utrzymanie systemu autoryzacyjnego dla kart i sieci bankomatów, w tym wdrożenie obsług EMV/PayPass,
  • zarzadzanie systemami integracji finansowej i technologicznej elektrowni oraz spółek obrotu energii z PSE.

Wolny czas spędza na podróżach z rodziną, spacerach z psem, ćwiczeniu wschodnich sztuk walki oraz żeglowaniu - głównie po ciepłych wodach akwenu Morza Śródziemnego.