Marta Filipowicz
Konsultant biznesowy, EMCC coach i mentor, Trener biznesu
perform