Kryspin Sławek

Dyrektor ds. Utrzymania Systemów IT, PZU
Od ponad 25 lat związany z sektorem świadczącym usługi teleinformatyczne, gdzie projektuje tworzy i utrzymuje systemy biznesowe klientów. Współtworzył zespoły zapewniające ciągłość działania i monitorowania Data Center. Jako PM realizował złożone projekty IT w firmach sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Od 2014 r. etatowy pracownik PZU, gdzie odpowiada za utrzymanie, dostępność i dostarczanie usług IT, w tym za usługi chmury prywatnej i publicznej. Zwolennik modelu tworzenia środowiska pracy budującego poczucie sprawczości pracownikom. Miłośnik gór i pracy hybrydowej.